0

กิจกรรมล่าสุด

ตารางกิจกรรมและปฎิทินกิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมและปฎิทินกิจกรรม

 • 23
  เม.ย.
  2561

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ, บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 13.30 น.

 • 18
  เม.ย.
  2560

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ, บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 13.30 น.

 • 20
  ก.ย.
  2559

  เยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง

 • 25
  เม.ย.
  2559

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เวลา 13.30 น.

 • 28
  ก.ค.
  2559

  เยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและศูนย์ปฏิบัติการมาบตาพุด

 • 15
  ธ.ค.
  2558

  เยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด จังหวัดราชบุรี

 • 16
  ต.ค.
  2558

  เยี่ยมชมกิจการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายและกิจการประปาสัตหีบ

 • 16
  ก.ย.
  2558

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2558" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13.00 - 14.00 น.

 • 10
  ส.ค.
  2558

  การประชุมวืสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภืเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 • 5
  มี.ค.
  2558

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2557" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14.10 - 15.10 น.

 • 20 & 27
  พ.ย.
  2557

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฎิบัติการ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ประจำปี 2557

 • 11
  มี.ค.
  2557

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2556" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13.10 - 14.00 น.

 • 19 & 26
  พ.ย.
  2556

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ประจำปี 2556

 • 3
  ก.ย.
  2556

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2556" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13.15 - 14.30 น.

 • 30
  เม.ย.
  2556

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เวลา 13.30 น.

 • 29
  พ.ย.
  2555

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ประจำปี 2555

 • 4
  ก.ย.
  2555

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2555" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 9.00 - 10.30 น.

 • 29
  มี.ค.
  2555

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เวลา 13.30 น.

 • 30
  ส.ค.
  2554

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2554" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14.45 - 16.00 น.

 • 30
  พ.ค.
  2554

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2554" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14.45 - 16.00 น.

 • 14
  มี.ค.
  2554

  "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14.45 - 16.00 น.

 • 23
  พ.ย.
  2553

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14.45 - 16.00 น.

 • 19
  พ.ย.
  2553

  การประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2553

 • 8 & 15
  ต.ค.
  2553

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ประจำปี 2553

 • 23
  ก.ย.
  2553

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

 • 10
  ก.ย.
  2553

  ปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

 • 20
  ส.ค.
  2553

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13.15 - 14.30 น.

 • 8
  มิ.ย.
  2553

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ ห้องสมุดมารวย ห้าง เอสพลานาด สาขา ถนนรัชดาภิเษก เวลา 14.00 - 15.15 น.

 • 24
  ก.พ.
  2553

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 10.45 - 12.15 น.

 • 15 & 17
  ธ.ค.
  2552

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ประจำปี 2552

 • 8
  พ.ย.
  2552

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

 • 12-15
  พ.ย.
  2552

  เข้าร่วมกิจกรรม SET in the City 2009 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 • 30
  ต.ค.
  2552

  ปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

 • 27
  พ.ค.
  2552

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13.30 - 15.00 น.

 • 23
  มี.ค.
  2552

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 15.30 - 17.00 น.

 • 3
  ธ.ค.
  2551

  “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 15.30 - 17.00 น.

 • 10 & 12
  มิ.ย.
  2551

  เยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ประจำปี 2551