0

กิจกรรมล่าสุด

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 1.24 MB

ไตรมาส 3 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 723 KB

ไตรมาส 2 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 340 KB

ไตรมาส 1 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 564 KB

ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 637 KB

ไตรมาส 3 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 284 KB

ไตรมาส 2 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 279 KB

ไตรมาส 1 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 267 KB

ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 634 KB

ไตรมาส 3 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 328 KB

ไตรมาส 2 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 461 KB

ไตรมาส 1 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 281 KB

ประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ : 765 KB

ไตรมาส 3 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 358 KB

ไตรมาส 2 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 347 KB

ไตรมาส 1 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 319 KB

ประจำปี 2556

ขนาดไฟล์ : 784 KB

ไตรมาส 3 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 343 KB

ไตรมาส 2 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 324 KB

ไตรมาส 1 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 310 KB

ประจำปี 2555

ขนาดไฟล์ : 954 KB

ไตรมาส 3 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 341 KB

ไตรมาส 2 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 335 KB

ไตรมาส 1 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 274 KB

ประจำปี 2554

ขนาดไฟล์ : 669 KB

ไตรมาส 3 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 380 KB

ไตรมาส 2 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 376 KB

ไตรมาส 1 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 330 KB

ประจำปี 2553

ขนาดไฟล์ : 564 KB

ไตรมาส 3 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 379 KB

ไตรมาส 2 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 351 KB

ไตรมาส 1 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 306 KB

ประจำปี 2552

ขนาดไฟล์ : 571 KB

ไตรมาส 3 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 474 KB

ไตรมาส 2 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 2.17 MB

ไตรมาส 1 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 1.28 MB

ไตรมาส ปี 2551 (ต.ค. - ธ.ค.)

ขนาดไฟล์ : 3.02 MB

ประจำปี 2551

ขนาดไฟล์ : 527 KB

ไตรมาส 3 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 613 KB

ไตรมาส 2 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 613 KB

ไตรมาส 1 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 494 KB

ประจำปี 2550

ขนาดไฟล์ : 735 KB

ไตรมาส 3 ปี 2550

ขนาดไฟล์ : 535 KB

ไตรมาส 2 ปี 2550

ขนาดไฟล์ : 655 KB

ไตรมาส 1 ปี 2550

ขนาดไฟล์ : 594 KB

ประจำปี 2549

ขนาดไฟล์ : 635 KB

ไตรมาส 3 ปี 2549

ขนาดไฟล์ : 333 KB

ไตรมาส 2 ปี 2549

ขนาดไฟล์ : 300 KB

ไตรมาส 1 ปี 2549

ขนาดไฟล์ : 282 KB

ประจำปี 2548

ขนาดไฟล์ : 344 KB

ไตรมาส 3 ปี 2548

ขนาดไฟล์ : 290 KB

ไตรมาส 2 ปี 2548

ขนาดไฟล์ : 329 KB

ไตรมาส 1 ปี 2548

ขนาดไฟล์ : 282 KB

ประจำปี 2547

ขนาดไฟล์ : 263 KB

ไตรมาส 3 ปี 2547

ขนาดไฟล์ : 234 KB

ไตรมาส 2 ปี 2547

ขนาดไฟล์ : 178 KB

ไตรมาส 1 ปี 2547

ขนาดไฟล์ : 313 KB

ประจำปี 2546

ขนาดไฟล์ : 263 KB

ไตรมาส 3 ปี 2546

ขนาดไฟล์ : 199 KB

ไตรมาส 2 ปี 2546

ขนาดไฟล์ : 195 KB

ไตรมาส 1 ปี 2546

ขนาดไฟล์ : 190 KB

ประจำปี 2545

ขนาดไฟล์ : 295 KB

ไตรมาส 3 ปี 2545

ขนาดไฟล์ : 295 KB

ไตรมาส 2 ปี 2545

ขนาดไฟล์ : 206 KB

ไตรมาส 1 ปี 2545

ขนาดไฟล์ : 217 KB