ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากคุณมีคำแนะนำ หรือ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนและการเงินของ บริษัท อีสท์วอเตอร์. กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ส่วนตลาดทุนและผู้ลงทุนสัมพันธ์จะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด

ติดต่อ : นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-272-1600 ต่อ 2489, 2456, 2458 และ 2448

อีเมล์ : IR@eastwater.com

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้