0

กิจกรรมล่าสุด

เอกสารนำเสนอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำไตรมาส 4/2560

ขนาดไฟล์ : 3.87 MB

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3/2560

ขนาดไฟล์ : 2.85 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 33.23 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 8.51 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 2.39 MB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ขนาดไฟล์ : 2.22 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ : 2.03 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 3.42 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ขนาดไฟล์ : 7.21 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 3.22 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 2.95 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ขนาดไฟล์ : 5.72 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 3.64 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ขนาดไฟล์ : 9.55 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 3.41 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 5.57 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2553

ขนาดไฟล์ : 4.13 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 7.25 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 10.62 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 7.76 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2552

ขนาดไฟล์ : 3.86 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 3.44 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 3.83 MB

Company presentation ไตรมาสที่ 1 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 4.95 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 5.89 MB

Company visit วันที่ 19-21 มกราคม 2552

ขนาดไฟล์ : 5.22 MB

Company presentation ไตรมาสที่ 3 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 5.13 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2551

ขนาดไฟล์ : 5.24 MB

Company presentation ไตรมาสที่ 2 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 2.74 MB