0

กิจกรรมล่าสุด

กราฟราคาหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
EASTW
สกุลเงิน: THB
11.40
ราคาล่าสุด:
-0.20 (-1.72)
เปลี่ยนแปลง: (% เปลี่ยนแปลง)
11.40 - 11.70
ช่วงราคาระหว่างวัน:

11.30 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
11.40 / 837,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

วันก่อนหน้า: 11.60
11.50 / 103,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

ราคาเปิด: 11.60
ปรับปรุงเมื่อ: 23/04/2561 16:37

Chart Type