0

กิจกรรมล่าสุด

กราฟราคาหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
EASTW
สกุลเงิน: THB
12.00
ราคาล่าสุด:
+0.10 (+ 0.84)
เปลี่ยนแปลง: (% เปลี่ยนแปลง)
11.90 - 12.10
ช่วงราคาระหว่างวัน:

11.00 - 13.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
12.00 / 104,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

วันก่อนหน้า: 11.90
12.10 / 92,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

ราคาเปิด: 12.00
ปรับปรุงเมื่อ: 26/05/2560 16:39

Chart Type