0

กิจกรรมล่าสุด

กราฟราคาหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
EASTW
สกุลเงิน: THB
12.40
ราคาล่าสุด:
+0.10 (+ 0.81)
เปลี่ยนแปลง: (% เปลี่ยนแปลง)
12.20 - 12.40
ช่วงราคาระหว่างวัน:

11.20 - 13.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
12.30 / 200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

วันก่อนหน้า: 12.30
12.40 / 680,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

ราคาเปิด: 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 20/10/2560 16:39

Chart Type