กราฟราคาหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
EASTW
สกุลเงิน: THB
11.60
ราคาล่าสุด:
+0.10 (+0.87 )
เปลี่ยนแปลง: (% เปลี่ยนแปลง)
11.50 - 11.70
ช่วงราคาระหว่างวัน:

11.00 - 13.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
11.50 / 562,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

วันก่อนหน้า: 11.50
11.60 / 38,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

ราคาเปิด: 11.60
ปรับปรุงเมื่อ: 28/03/2560 16:38

Chart Type