0

กิจกรรมล่าสุด

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย

ปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2561 50 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2560 51 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2559 51 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2558 64 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2557 64 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2556 98 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2555 98 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2554 98 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบและน้ำประปาจำหน่ายประจำปี 2553 98 KB

รายงานปริมาณน้ำดิบจำหน่าย

ปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานปริมาณน้ำดิบจำหน่ายประจำปี 2552 271 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบจำหน่ายประจำปี 2551 113 KB
รายงานปริมาณน้ำดิบจำหน่ายประจำปี 2550 95 KB

รายงานปริมาณน้ำประปา

ปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานปริมาณน้ำประปาประจำปี 2552 67 KB